ЮЛИЯ. ЦВЕТЕНИЕ ГЛИЦИНИИ. ФОТОСЕССИЯ НА СВЯТОМ СТЕФАНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ

YULIA. WISTERIA BLOOM. PHOTOSHOOT IN SVETI STEFAN, MONTENEGRO